Speurtocht in Slinge 🧐đŸ’Ē👩‍đŸĻŊ👑đŸĨŗ☀ī¸đŸ˜

Bij Aafje Slinge wonen mensen met geheugenproblematiek. Ze vinden het heel erg gezellig als er bezoek komt en er leuke activiteiten worden georganiseerd. Samen met de bewoners van Aafje slinge doen we een speurtocht in de wijk. Doe jij mee?

 

Datum

07 aug 2023
Verlopen!

Tijd

13:30 - 16:00

Locatie

Aafje Slinge