Bijdragen

Wilt u bijdragen aan Netwerk Nieuw Rotterdam?

Ons doel is dat ons werk vóór Rotterdam mogelijk wordt gemaakt dóór Rotterdam.

Netwerk Nieuw Rotterdam ontvangt bijdragen vanuit fondsen en giften, maar we zijn ook voortdurend op zoek naar particulieren, organisaties en groepen die ons financieel willen steunen. Door uw financiële bijdrage kan Netwerk Nieuw Rotterdam continuïteit bieden in het faciliteren van hulp en netwerk aan kwetsbare en eenzame mensen in Rotterdam. 
Wilt u ons steunen? Dat zouden we fantastisch vinden.

Ondersteunen kan door eenmalig of maandelijks een bedrag te doneren.

Maak uw gift over naar: NL86 RABO 0317 5734 03 t.a.v. Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam.

DOELSTELLING

Hulp en netwerk bieden aan mensen in Rotterdam die weinig of geen netwerk hebben.

MISSIE

Rotterdamse jongeren met verschillende culturele en religieuze achtergronden zetten zich voor hun mede-stadsgenoten in. Samen vormen zij een netwerk voor de stad.

BELONGINSBELEID

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding. De projectcoördinatoren van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding.

Onze

Inmiddels zijn we al een aantal mooie samenwerkingen aan gegaan. Onderstaand de  organisaties die ons financieel of op andere manieren steunen. Wilt u ook een bijdrage leveren? Neemt u dan contact op. We staan open voor uw ideeën. 

Voorzitter
Voorzitter
nnr-piet-boekhoud

Piet Boekhoud

Penningmeester
Penningmeester
nnr-henri-slob

Henri Slob

Secretaris
Secretaris
nnr-stan-boer

Stan Boer

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
nnr-mijke-star

Mijke Star

OPRICHTER EN PROJECTCOÖRDINATOR
Initiatiefnemer | Netwerk Coördinator
profiel-fotos-pauline

Pauline Calmez- Budding

YourCube coördinator
Initiatiefnemer | Netwerk Coördinator
profiel-fotos-Ieke

Ieke Anker - Van der Wel

Jongerenwerker
Initiatiefnemer | Netwerk Coördinator
profiel-fotos-Adam

Adam Belaïdi

Wilt u bijdragen?

NL86 RABO 0317 5734 03 tnv Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam