Bijdragen

Wilt u bijdragen aan Netwerk Nieuw Rotterdam?

Wil jij ons werk ondersteunen? Dat zou fantastisch zijn. 

Netwerk Nieuw Rotterdam ontvangt bijdragen vanuit fondsen en giften. We zijn voortdurend op zoek naar partners die ons financieel willen ondersteunen. Zo kunnen we samen Rotterdam nóg mooier maken!

Vanwege technische redenen kunnen giften alleen handmatig overgeboekt worden. Wil je de moeite nemen dit te doen?

NL86RABO 0317 5734 03 t.a.v. stichting Netwerk Nieuw Rotterdam

Ondersteunen kan door eenmalig of maandelijks een bedrag te doneren.

DOELSTELLING

Jongeren inspireren en activeren om zich samen in te zetten voor eenzame en kwetsbare Rotterdammers.

MISSIE

Rotterdamse jongeren met verschillende culturele en religieuze achtergronden zetten zich voor hun mede-stadsgenoten in. Samen vormen zij een netwerk voor de stad.

BELONGINSBELEID

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding. De projectcoördinatoren van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding.

Onze

Inmiddels zijn we al een aantal mooie samenwerkingen aan gegaan. Onderstaand de  organisaties die ons financieel of op andere manieren steunen. Wilt u ook een bijdrage leveren? Neemt u dan contact op. We staan open voor uw ideeën. 

Voorzitter
Voorzitter
nnr-piet-boekhoud

Piet Boekhoud

Penningmeester
Penningmeester
nnr-henri-slob

Henri Slob

Secretaris
Secretaris
nnr-stan-boer

Stan Boer

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
nnr-mijke-star

Mijke Star

OPRICHTER EN PROJECTCOÖRDINATOR
Initiatiefnemer | Netwerk Coördinator
profiel-fotos-pauline

Pauline Calmez- Budding

YourCube coördinator
Initiatiefnemer | Netwerk Coördinator
profiel-fotos-Ieke

Ieke Anker - Van der Wel

Jongerenwerker
Initiatiefnemer | Netwerk Coördinator
profiel-fotos-Adam

Adam Belaïdi

Wilt u bijdragen?

NL86 RABO 0317 5734 03 tnv Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam