Dank aan het Oranjefonds!!

Datum

Netwerk Nieuw Rotterdam is het Oranje Fonds dankbaar! Het Oranje Fonds heeft een bedrag van 25.000 euro gedoneerd zodat het parttime dienstverband van beide pioniers vanaf 1 juli 2018 een jaar lang uitgebreid kon worden naar een fulltime contract. Deze uitbreiding heeft als doel dat de pioniers zich volledig kunnen richten op het bouwen en ontwikkelen van Netwerk Nieuw Rotterdam. Zodat méér Rotterdamse jongeren zich actief gaan inzetten
voor hun kwetsbare stadsgenoten, het netwerk van enthousiaste vrijwilligers en partners groeit en de organisatie qua financiën ook sterk en duurzaam is. Kortom; meer tijd en dus meer impact! Deze gift is mede mogelijk gemaakt door de landelijke organisatie TijdVoorActie waar Netwerk Nieuw Rotterdam nauw mee samenwerkt. TijdVoorActie neemt deel aan het groeiprogramma van het Oranje Fonds. In samenspraak met het Fonds hebben zij het plan gevat voor deze prachtige mogelijkheid om ons werk meer uit te bouwen.

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Zij geloven in een samenleving waarin niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen. Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.

Voor meer informatie, kijk eens op:

https://www.oranjefonds.nl/vriend

Meer
nieuwsberichten