Disclaimer

Netwerk Nieuw Rotterdam streeft ernaar dat de informatie op deze website actueel en feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Desondanks kan Netwerk Nieuw Rotterdam niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde correct of volledig is. Wel stellen wij het op prijs als je zulke onjuistheden meldt. Stuur daarvoor een mailtje naar info@netwerknieuwrotterdam.nl.

Netwerk Nieuw Rotterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend.

De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Netwerk Nieuw Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid ervan.